Leksikon - stroj, strojarstvo

Stroj (mašina) je mehanički uređaj koji se sastoji od postolja (kučišta ili stalka) učvršćenog ili pokretnog, i od nepomičnih okretnih strojnih elemenata koji mogu prenositi sile, obavljati pokrete i time pretvarati jednu vrstu energije u drugu ili mogu služiti za automatsko, odnosno poluautomatsko obavljanje nekog radnog procesa.
Imamao energetski stroj koji pretvara jedan oblik energije u drugi, najčešće energiju prirodnih izvora u mehanički rad.
Među najstarije strojeve spadaju vjetrenjača i vodeno kolo.
Nadalje postoje parni strojevi, turbine, motori s unutarnjim sagorjevanjem, mlazni motori,električni generatori i motori.
Radni stroj s pomoću mehaničke energije dobivene od energetskih strojeva obavlja rad u industriji, građevinarstvu , saobraćaju, transportu, poljoprivredi, rudarstvu itd.
Strojevi oslobađaju čovjeka od jednoličnog fizičkog rada i povećavaju produktivnost rada.
U fizici se pod pojmom jednostavnih strojeva podrazumjevašest uređaja pologa, valjak, kota? kosa ravan, klin i vijak.

Strojarstvo - grana tehnike koja se bavi konstrukcijom i gradnjom strojeva, izborom materijala za njihovu gradnju i izučavanjem uvjeta u njihovoj eksploataciji.
Strojarstvo se bavi pronalaženjem konstruktivnih i tehnoloških rješenja za rentabilnu proizvodnju strojeva koji će najbolje iskorištavati izvore energije, imati najmanje dimenzije i težinu, biti lagani i jednostavni za posluživanje i imati što duži vijek trajanja.

chanel replica sale
chanel replica sale
replica watches sale